Steel Wire Rope 6×262018-11-04T15:48:24+00:00

PRODUCT

Steel Wire Rope

Steel Wire Rope 6×26

ลวดสลิงโครงสร้าง 6×26 ws ถูกออกแบบมาให้ทนต่อการขีดข่วนได้ดีกว่าลวดสลิงโครงสร้าง 6x25FW การออกแบบโดยการอัดแน่น (compact)ทำให้ลวดสลิงสามารถทนต่อแรงการบีบอัดสูงได้ และด้วยการผสมระหว่างลวดขนาดเล็กหลายขนาดจึงเพิ่มความสมดุลและทนต่อการใช้งานต่อเนื่อง (fatigue resistance) เทียบเท่า 6x25FW ทางเราแนะนำให้ใช้ลวดสลิง 6x26ws สำหรับงานาที่ใช้ลวดสลิงโครงสร้าง 6x25FW อยู่

การใช้งาน

  • ลวดสลิงสำหรับท่าเรือ
  • ลวดสลิงสำหรับการมัด