ประวัติความเป็นมาของลวดสลิง

ลวดสลิง (Wire Rope) เป็นเชือกประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยมัดของเส้นลวดโลหะที่บิดเป็นเกลียว โดยการใช้งานลวดสลิงจะแบ่งได้หลายประเภท และมีเกณฑ์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งลวดสลิงเป็นที่นิยมมากในงานอุตสาหกรรม ดังนั้น การเลือกใช้งานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก