สินค้า

Low-Head Type Hoist With Motor-Driven Trolley

Low-Head Type Hoist With Motor-Driven Trolley


Capacity (ton) 1 (1.9)2 (2.8)3 5
Max. lift (m) 6 6 6 8(12)
Hoist Hoisting speed (m/min) High speed
50/60(Hz)
6.7/8.0 6.7/7.2 6.0/7.2 6.7/8.0
Low Speed
50/60(Hz)
4.3/5.2 3.7/4.4 3.7/4.4 4.5/5.3
Hoisting motor (kWXP) High speed 1.6X4 2.6X4 3.8X4 7.5X4
Low Speed 1.2X6 1.6X6 2.4X6 5.0X6
Wire rope Construction 6XFi(19) 6XFi(29) 6XFi(29) 6XFi(29)
(Dia.mm) X
(no.of ropes)
Ø6.3X4 Ø8X4 Ø9X4 Ø11.2X4
Hoisting Brake D.C magnet disc brake A.C magnet disc brake
Traversing Traversing speed
(m/min)
High speed
50/60(Hz)
15/18 15/18 15/18 15/18
Low Speed
50/60(Hz)
10/12 10/12 10/12 10/12
Traversing motor (kWXP) High speed 0.6X4 0.6X4 0.6X4 0.6X4
Low Speed 0.4X6 0.4X6 0.4X6 0.4X6
Traversing Brake D.C manged disc brake D.C manged disc brake
Dimension (approx.) (mm) A 583 656 695 620(1045)
B 426 415 437 655(770)
C 418 465 478 518
D 343 455 515 542
E 100 105 105 110
F 100 105 105 110
N 405 485 515 650
I-beam and spacing (mm) a X b X t S T U S T U S T U S T U
150 X 75 X 7.5 19 24 140
200 X 100 X 7 19 48 140 23 40 167
250 X 125 X 7.5 17 74 142 21 54 169 23 64 169
300 X 150 X 10 20 90 170 22 90 170
450 X 175 X 11 27 96 193
Weight (approx.)(kg) 2.0 3.0 3.0 5.0
Rail (kg/m) 180 285 375 570(640)