สินค้า

Double-Rail Type Hoist With Motor -Driven Trolley

Double-Rail Type Hoist With Motor -Driven Trolley


 

Capacity (ton) 7.5 10 15 20 30
Max. lift (m) 12 12 12 12 12
Hoist Hoisting speed (m/min) High speed
50/60(Hz)
5.8/7.0 5.0/6.0 5.0/6.0 4.2/5.0 2.8/3.3
Low Speed
50/60(Hz)
3.8/4.6 3.7/4.5 3.7/4.5 3.1/3.75 2.1/2.5
Hoisting motor (kWXP) High speed 10X4 12X6 20X6 20X6 20X6
Low Speed 6.7X6 9X8 15X8 15X8 15X8
Wire rope Construction 6XFi(29) 6XFi(29) 6XFi(29) 6XFi(29) 6XFi(29)
(Dia.mm) X
(no.of ropes)
Ø14X4 Ø16X4 Ø20X4 Ø22.4X4 Ø25X4
Hoisting Brake A.C magnet disc brake
Traversing Traversing speed
(m/min)
High speed
50/60(Hz)
15/18 15/18 15/18 15/18 15/18
Low Speed
50/60(Hz)
10/12 10/12 10/12 10/12 10/12
Traversing motor (kWXP) High speed 1.0X4 1.0X4 1.8X4 1.8X4 (1.8X4)X2
Low Speed 0.67X6 0.67X6 1.2X6 1.2X6 (1.2X6)X2
Traversing Brake D.C manged disc brake
Dimension (approx.) (mm) A 834 897 1000 1045 1405
B 1120 1084 1225 1235 1285
C 570 618 760 770 895
D 583 630 703 743 759
H 543 543 743 748 763
I 170 170 220 220 220
J 223 233 243 248 244
N 630 710 880 910 1120
O 50 50 58 58 70
P 190 190 250 250 250
Q 225 225 285 285 285
R(Rail gauge) 1150 1150 1200 1300 1400
W(wheel base) 760 845 1000 1045 1190
Weight (approx.)(kg) 1030 1430 2240 2730 3940
Rail (kg/m) 15 15 22 15 37